Snabba fakta

  • Tradedoubler är noterat på Stockholmsbörsen sedan den 8 november 2005.
  • Bolaget bedriver verksamhet genom sex olika marknadsenheter. Detta är beskrivet utförligare i avsnittet om Bolagets organisation.
  • Tradedoubler bedriver sin verksamhet genom två affärsenheter, Network och Technology. Network är den huvudsakliga verksamheten medan Technology bedriver licensiering av den tekniska plattformen.
  • Bolagets har 2 000 annonsörer och 140 000 publishers i sitt nätverk.
  • Genom sitt nätverk når Tradedoubler ca 75 % av Europas e-handelskonsumenter.
  • Under 2011 avyttrade Tradedoubler sin Search-verksamhet till NetBooster. Till pressrelease om avyttringen.
  • För helåret 2013 omsatte Bolaget 2 001,3 MSEK och redovisade ett bruttoresultat om 455,3 MSEK.

Nettoomsättning och bruttoresultat

ÅrNettoomsättning (MSEK)|Bruttomarginal %
2007266423,9
2008345721,6
2009301422,9
2010284023,2
2011261324,0
2012230823,5