Snabba fakta

  • Tradedoubler är noterat på Stockholmsbörsen sedan den 8 november 2005.
  • Bolaget bedriver verksamhet genom fem olika marknadsenheter. Detta är beskrivet utförligare i avsnittet om Bolagets organisation.
  • Tradedoubler redovisar de geografiska segmenten inom Affiliate, segmentet Technology, samt Other som primärt representerar den icke-strategiska kampanjaffären. De geografiska segmenten inom Affiliate tillsammans med Technology summerar till kärnaffären Performance Marketing.
  • Bolaget har över 2 000 annonsörer och över 115 000 publishers i sitt nätverk.
  • Under 2011 avyttrade Tradedoubler sin Search-verksamhet till NetBooster. Till pressrelease om avyttringen.
  • För helåret 2014 omsatte Bolaget 1 743 MSEK och redovisade ett bruttoresultat om 379 MSEK.

Nettoomsättning och bruttoresultat

ÅrNettoomsättning (MSEK)|Bruttomarginal %
2008345721,6
2009301422,9
2010284023,2
2011261324,0
2012230823,5
2013200122,7
2014174321,7